Етно-кућа "Брвнара" у Бачком Јарку

У Бачком Јарку налази се етно-кућа "Брвнара", која је смештена у ширем центру насеља, на главној саобраћајници; у парку борова и јела, које га својим гранама штите од погледа незаинтересованих пролазника, а својом висином и озбиљношћу премештају у један други простор и време који се открива сваком посетиоцу који јој поклони бар мало времена.
Етно-кућа се састоји из главне зграде – брвнаре, у чијем се приземљу налази етнолошки део сталне поставке, којим је представљен друштвени и културни живот људи Босанске Крајине.
У дворишту куће се још налазе: ајат или млечар за држање и прераду млека и млечних производа, зградица која је служила за живот младих брачних парова и курузана.
Сва три објекта су аутентична, донета из старог краја и у овом етно-кутку склопљена на потпуно исти начин – како је то раније било учињено. Наведени објекти су укомпоновани у простор тако да са главном зградом чине аутентичну амбијенталну целину крајишког дворишта са стамбеним и помоћним објектима.